Vijeće Kluba

Vijeće Kluba

Vijeće Kluba

 1. Roberto Fabris predsjednik Kluba
 2. Davor Gregorović dopredsjednik Kluba
 3. Marijan Kaurić tajnik Kluba
 4. Vladimir Đurišić član Vijeća Kluba, blagajnik Kluba
 5. Cvjetko Vretenar član Vijeća Kluba
 6.  Davor Cukon član Vijeća Kluba
 7. Ramiz Bećirović član Vijeća Kluba
 8.  Zoran Šuran član Vijeća Kluba
 9.  Sanjin Taratina član Vijeća kluba
 10. Nenad Boršić Vijeća kluba
 11. Anton Lukšić, član Vijeća Kluba

 

Vijeće čine izabrani članovi udruge, predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba.Vijeće je izvršno i radno tijelo koje koordinira rad između skupština, donosi odluke iz nadležnosti Skupštine osim odluke o izborima i razrješenjima, te o povjerenju predsjedniku Kluba.Predsjednik Kluba saziva sjednice Vijeća i rukovodi radom Vijeća. Vijeće radi i odlučuje na sjednicama.

Vijeće Kluba 119.brigade

 •   saziva Skupštinu,
 •   predlaže sazivanje Izvanredne Skupštine,
 •   bira dopredsjednika i tajnika Kluba na prijedlog Predsjednika Kluba,
 •   glasuje o povjerenju dopredsjedniku i tajniku,
 •   donosi sve akte Kluba ukoliko nisu u strogoj nadležnosti skupštine Kluba,
 •   donosi odluku o visini članarine,
 •   provodi odluke i zaključke Skupštine,
 •   podnosi Skupštini izvješća o svom radu,
 •   u slučajevima kada donosi odluke iz nadležnosti Skupštine, daje Skupštini iste na potvrdu,
 •   formira komisije za provedbu pojedinih djelatnosti Udruge i bira njihove predsjednike,
 •   donosi Poslovnik o svom radu,
 •   formira privremena tijela za provedbu odluka Skupštine i svojih odluka, 

 

 

Vijeće može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna najmanje polovina članova Vijeća.Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Vijeća. Kada Vijeća odlučuje o izboru dopredsjednika i tajnika Kluba, te o sazivanju izvanredne skupštine, potrebna je dvotrećinska većina glasova nazočnih članova Vijeća. Mandat Vijeća je 4 (četiri) godine.