Predsjednik

Predsjednik

Predsjednik predstavlja i zastupa Klub 119.brigade. Predsjednika izabire Skupština Kluba.

Predsjednik:

  • provodi u djelo odluke Skupštine i Vijeća Kluba;
  • potpisuje akte koje donosi Skupština;
  • usklađuje rad tijela Kluba;
  • predlaže sazivanje izvanredne Skupštine;
  • obavlja ostale poslove utvrđene Statutom i programom Kluba;
  • predsjedava sjednicama Vijeća;
  • predlaže Vijeću dopredsjednika i tajnika Kluba.

 

 

Mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba traje 4 godine. Isti se mogu birati ponovo ako to odluči Skupština.