Predsjednik

Predsjednik

Predsjednik predstavlja i zastupa Klub 119.brigade. Predsjednika izabire Sabor Kluba.

Predsjednik:

  • provodi u djelo odluke Sabora i Vijeća Kluba;
  • potpisuje akte koje donosi Sabor;
  • usklađuje rad tijela Kluba;
  • predlaže sazivanje izvanrednog Sabora;
  • obavlja ostale poslove utvrđene Statutom i programom Kluba;
  • predsjedava Saboru i sjednicama Vijeća;
  • predlaže Vijeću dopredsjednike i tajnika Kluba.

 

 

Mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba traje 4 godine. Isti se mogu birati ponovo ako to odluči Sabor.