Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

  • Vinko Knez - predsjednik Nadzornog odbora Kluba
  • Darko Lukšić - član Nadzornog odbora Kluba
  • Denis Šabić - član Nadzornog odbora Kluba

 

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana. Na prvoj sjednici Nadzorni odbor se konstituira biranjem svog predsjednika. Nadzorni odbor provodi nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Kluba, odnosno njegovih tijela i prati primjenu Statuta i svih akata i odluka tijela i predsjednika Kluba. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine. Član Nadzornog odbora ne može biti član bilo kojeg drugog tijela Kluba. O svim zamijećenim nezakonitostima i nepravilnostima Nadzorni odbor je dužan odmah izvijestiti Vijeće u pisanom obliku. Nadzorni odbor podnosi izvješća o svom radu Vijeću najmanje jednom godišnje, te na redovitoj ili izvanrednoj Skupštini.