U miru

Ostvarivanje prava iz ZHBDR - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

10.12.2020.

U nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije (Pula, Flanatička 29), su pored ostalih, i poslovi vezani za upravne postupke ostvarivanja prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (ZHBDR):

 

a)    U Puli: Sara Blatančić i Milan Sekušak (telefoni 371-209 i 371-205) – pokrivaju područje nadležnosti korisnika s prebivalištem na području Pule, Rovinja, Vodnjana, …)

 

b)    U Poreču: Božena Matić (telefon 409-130) - pokriva područje nadležnosti korisnika s prebivalištem na području Poreča, Umaga, …)

 

c)    U Pazinu: Nives Lušetić (telefon 600-100) - pokriva područje nadležnosti korisnika s prebivalištem na području Pazina, Labina, …)