U miru

Operacije deblokade Dubrovnika i oslobađanje juga Republike Hrvatske

01.07.2023.

Operacija TIGAR – vrijeme provedbe 1. srpnja 1992. – 13. srpnja 1992.

Operacija „Tigar“ je napadna operacija Hrvatske vojske kojom je izvršena potpuna deblokada Dubrovnika. Tom akcijom je Hrvatska vojska izbila na dominantne zemljišne objekte oko Dubrovnika i tako u potpunosti otklonila opasnost napada na grad.

CILJ OPERACIJE

Cilj operacije bio...

Taktičke vojne operacije HV 1995. godine koje su stvorile vojno-operativne preduvjete za pokretanje strateške operacije OLUJA

30.06.2023.

OPERACIJA SKOK -1,  vrijeme provedbe 7. travnja 1995. godine

CILJ OPERACIJE

Na bojištu jugozapadne BiH, kao dijelu velikog ratišta (HRV i BiH) zauzeti taktički povoljnije položaje na Dinari u područjima Crvene Grede i Zelenog Brda, približiti se s. Uništa i s. Cetina i...