Novosti

Rukopis monografije o 119. brigadi HV dostavljen u tiskaru

08.06.2021.

Rukopis monografije o 119. brigadi HV dostavljen u tiskaru

 

Poštovani razvojačeni i umirovljeni pripadnici 119. brigade HV i svekolika javnosti gradova i općina Istarske županije s područja mobilizacijskog razvoja ratne brigade,

dopustite mi da s Vama podijelim zadovoljstvo i ponos u trenutku kad je rukopis monografije „119. brigada HV u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“ na hrvatskom jeziku dostavljen u tiskaru, te da Vas podsjetim na kronologiju i dinamiku realizacije projekta izrade Monografije, koji je uspješno vođen i proveden prema usvojenom dinamičkom planu, unatoč činjenici kako je od ožujka 2020. godine pa do danas u kontinuitetu provedba projekta bila determinirana epidemiološkom slikom i ograničenjima u vezi s pandemijom virusa COVID-19.

travanj 2019. – napisana je druga dopunjena verzija Povjesnice 119. brigade HV, te objavljena na web stranici Kluba

svibanj - kolovoz 2019. provedeno je istraživanje i obrada raspoloživih podataka o protivniku (JNA i TO 1991-1992. i 15. K SVK 1992-1995.)

04. listopada 2019. autor monografije prof. dr. sc. Darko Dukovski na Inicijalnom radnom sastanku s predstavnicima Kluba prihvatio je izradu monografije

22. listopada 2019.  na Tematskoj sjednici Kluba u proširenom sastavu, s ratnim zapovjednicima i predstavnicima bojni, jednoglasno je usvojen projekt izrade monografije

studeni 2019. – izrađena je projektna dokumentacija Monografije

Projekt monografije s radnim sadržajem

Hodogram ključnih aktivnosti u projektnom razdoblju

Sinopsis znanstvenog djela

Troškovnik monografije

Započelo predstavljanje projekta čelnicima regionalne i lokalne samouprave s ciljem informiranja ključnih donositelja odluka o zatvaranju financijske konstrukcije projekta

rujan 2020. – siječanj 2021. – obavljen, obrađen i izvršen prijepis 31 razgovora sa sudionicima DR iz 119. brigade HV (osobna svjedočanstva i sjećanja)

17. studenog 2020. proveden završni dogovor i usuglašena realizacija troškovnika monografije s jedinicama regionalne i lokalne samouprave

Od 01. – 10. prosinca 2020. završena prepiska i postignut dogovor:

S recenzentima: dr. sc. Davor Marijan, dr. sc. Jakša Raguž i dr. sc. Jasmin Agičić

S predgovornicima: gen-puk Marijan Mareković i gen-boj Jozo Milićević

S lektoricom/korektoricom monografije prof. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta

S prevoditeljicama: sažetaka na engleski, njemački i talijanski jezik, te prevoditeljicom cijele knjige na talijanski jezik Tamara Petrović Turković i Marija Fitz

S tiskarom OTIS iz Nove Vasi kraj Poreča za tisak 1500 primjeraka na hrvatskom i 200 na talijanskom jeziku

22. prosinca 2020. potvrđen sastav uredništva i izabran Urednik monografije

30. ožujka 2021. završen tekst rukopisa monografije i usvojen na sjednici Uredništva

(ovitak knjige, 344 stranica, 199 fotografija različitih veličina, 30 priloga, 80 legendiranih znakovlja sastavnica, tri predgovora, dvije recenzije, imensko i predmetno kazalo)

U svibnju 2021. godine završena lektura/korektura rukopisa, te je 31. svibnja 2021. rukopis knjige na hrvatskom jeziku dostavljen u tiskaru OTIS, Nova Vas.

PREOSTALE AKTIVNOSTI U TIJEKU:

Prevođenje na talijanski jezik i grafički prijelom knjige na talijanskom

Tisak monografije (1500 primjeraka HRV i 200 primjeraka ITA)

Prezentacije i promocije monografije nakon Dana brigade (rujan – prosinac 2021.)

                                                       Urednik monografije i suradnik-istraživač

                                                                        umirovljeni brigadir HV

                                                                    Davor Gregorović, mag. pol.