Novosti

Održana godišnja Izvještajna skupština Kluba 119. brigade HV

25.06.2021.

Izvješće o radu „Kluba 119. brigade HV“ za 2020. godinu

 

Uvod
Tijekom 2020. godine Klub realizirao je svoje programske aktivnosti temeljem Godišnjeg plana rada, te sukladno svojim financijskim mogućnostima i razmjerno ograničenjima uvjetovanim COVID 19 infekcijom. Aktivnosti smo provodili samostalno i djelomično u suradnji s Koordinacijom braniteljskih udruga Istarske županije, kroz niže navedene aktivnosti.Suradnja s jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim braniteljskim udrugama


U 2020. godini predstavnici Kluba sudjelovali su obilježavanju svih važnijih komemorativnih događanja u gradu Puli, kako vojnih tako i civilnih. S tim u vezi prisustvovali smo polaganjima vijenaca, obilježavanju obljetnica i državnih blagdana.
S jedinicama lokalne i regionalne samouprave ostvarili smo međusobno uvažavajuću i konstruktivnu programsku suradnju. 


Sportske aktivnosti


Zbog pandemijskih ograničenja, od strane nacionalnog i županijskog stožera CZ, nisu održane županijske i državne sportske igre UHDVDR.Realizirane programske aktivnosti Kluba

 
1. Organizacija proslave Dana 119. brigade HV


- obilježavanje 29 obljetnice proveli smo sukladno planu obilježavanja i to kroz: prijeme kod gradonačelnika Pule, Rovinja, Labina i Buzeta te prijem izaslanstva kod zamjenika župana ujedno obnašatelja dužnosti župana Županije Istarske.


- Tradicionalno središnje okupljanje u perivoju „Kluba 119. brigade HV“ nije održano iz epidemioloških razloga, već je održano kraće druženje članova uz piće u četvrtak 10.09.2020.
 
- Održani su komemorativni skupovi uz polaganje vijenaca  na centralnim križevima u Puli, Rovinju, Labinu i Buzetu i Spomenicima HB u Puli i Labinu, te paljenje svijeća na grobovima poginulih pripadnika 119.  brigade HV i počasnih članova Kluba: Hreljići, Prnjani, Svetvinčenat, Rovinj i Pula.


 

2. Izvještajna skupština Kluba

U  perivoju „Kluba 119. brigade HV“ u Puli održana je redovita godišnja Izvještajna skupština, na kojoj su usvojen izmjene i dopune Statuta kluba kojima je promijenjen naziv udruge i dopunjen sastav Vijeća Kluba u kojem je po funkciji predsjednik Ogranka Kluba, kao statutarnog organizacijskog oblika djelovanja.

3. Proslava Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 05. kolovoza održana je uz tradicionalni mimohod branitelja u reduciranom formatu zbog epidemioloških ograničenja

 
Ovu aktivnost smo proveli u suradnji s braniteljskim udrugama iz Koordinacije.

4.  Kultura sjećanja

4.1. Obilazak grobnih mjesta poginulih pripadnika brigade i umrlih članova
        Kluba  

Ova zadaća predstavlja trajnu obvezu čuvanja vječne uspomene. Grobove poginulih i članova u Hreljićima, Puli, Svetvinčentu,  Prnjanima, Rovinju i Vodnjanu obilazimo povodom Dana brigade i dana Svih Svetih te na istima palimo svijeće s grbom brigade.

4.2. Komemorativni posjet području ličkog bojišta iz Domovinskog rata i Gradu
       Otočcu

Dana 01. veljače 2020. godine organiziran je posjet Gradu Otočcu i sjevernom dijelu nekadašnjeg ličkog bojišta tijekom Domovinskog rata, uz prijem kod gradonačelnika Grada Otočca i gostovanja na radiju Otočac, u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i domicilnom braniteljskom udrugom iz Otočca.

4.3. Uređenje Spomenika na Zabarama i postavljanje Spomen ploča na mjestima pogibije pripadnika 119. brigade (Ramljani-cesta za Alan i Vinež u Labinu)

Dana 19. rujna 2020. godine provedena je na Vinežu, Zabarama i cesti prema zaseoku Alan geodetska izmjera lokacija kao preduvjet za izradu Geodetskog elaborata lokacije za naknadno pokretanje procesa rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u prostoru, koje prethodi graditeljskoj obnovi ili postavljanju navedenih obilježja u prostoru.

5. Projekt izrade i publikacije monografije „119. brigada HV u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“ – težišna zadaća udruge u prigodi obilježavanja 30. obljetnice osnutka ratne brigade HV


Molim Davora Gregorovića urednika monografije i glavnog koordinatora projekta ispred udruge, da informira Skupštinu o realiziranim projektnim zadaćama tijekom 2020. godine i dostignutoj razini provedbe kompletnog projektnog zadatka.

6. Osnivanje Ogranka Kluba u Labinu  

Osnivačka skupština Ogranka, koji broji 50 članova, održana je 18. rujna 2020. u velikoj vijećnici grada Labina. Članovi Ogranka uključeni su u sve komemorativne aktivnosti koje koordinira Grad Labin ili općine s Labinštine, te su za 2021. godinu prihvaćene njihove planirane programske aktivnosti i sufinancirane iz proračuna Grada Labina.

7. Izrađena je nova web stranica Kluba

Ista je ažurirana mnogim tekstovima i prezentacijama s tematikom iz Domovinskog rata i s područja obrane i sigurnosti, uz obilje aktualnih vijesti iz djelovanja udruge.

8.. Druženje članova Kluba


U proteklom izvještajnom razdoblju redovita tjedna okupljanja članstva u Klubu bila su reducirana ili privremeno onemogućena sukladno smjernicama stožera CZ glede epidemiološke situacije sa COVID-19.

9. Uređenje vrta i unutarnjih prostorija

Aktivnost se provodi vlastitim snagama članova kluba i uz pomoć članova kluba.

Koristim priliku pohvaliti Zdenka Kvasteka koji svojim samoprijegornim radom u svoje slobodno vrijeme održava perivoj ovako lijepim i urednim.


10. Financijski troškovi


Financiranje Kluba može se transparentno vidjeti kroz financijsko izvješće koje će vam prepričati blagajnik Kluba, dok zakonitost u postupanju možete pratiti kroz izvješće  predsjednika nadzornog odbora. Koristim prigodu pripomenuti kako redovito dostavljamo financijska izvješća prema gradu Puli i prema FINI, o čemu su se ti subjekti izjasnili da proračunskim sredstvima grada Pule upravljamo domaćinski te da izvješćujemo korektno i kvalitetno. Članarina  je i dalje u visini od 50,00 kuna a  neobavezna posmrtna pripomoć 30,00 kuna ( tako da kod smrti člana kluba njegova obitelj dobiva pomoć u visini od 1.000,00 kuna ).


 

                                                      Predsjednik Kluba 119. brigade HV

                                                                       Roberto Fabris
 
 

Projekt izrade monografije „119. brigada HV u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“

REALIZIRANE ZADAĆE TIJEKOM 2020. godine

Unatoč ograničenjima u djelovanju determiniranim odlukom Nacionalnog i županijskog stožera CZ O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA, koja su obilježila 2020. godinu, moje angažiranje u realizaciji projekta Monografije bilo je razmjerno mogućnostima kontinuirano kroz tri razine djelovanja - uredničke, nakladničke i istraživačke zadaće.

UREDNIČKE

Radni sastanci s pročelnikom Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost IŽ, intenzivno od
    srpnja do studenog, radi zatvaranja financijske konstrukcije projekta

Kontakti i radni dogovori s tiskarom OTIS iz Nove Vasi kraj Poreča, radi konačne ponude
    za tisak (1500+200 primjeraka knjige formata 21x28 cm) te dinamike prihvata i realizacije
    posla tijekom 2021. godine

Prikupljanje, sistematiziranje i legendiranje:

80 znakovlja brigade i nižih postrojbi organskog sastava,

199 ratnih fotografija svih sastavnica brigade i ključnih osoba  iz civilnog i vojnog života,

30 priloga knjige

Konstituiranje Uredništva monografije, izrada Poslovnika o radu uredništva, te
      organizacija i vođenje sjednica uredništva na kojima se raspravljalo o radnim inačicama
      rukopisa Monografije

ISTRAŽIVAČKE

 Obavljeno, obrađeno te izvršen prijepis audio zapisa 32 razgovora s pripadnicima 119.
 brigade HV iz  svih razdoblja angažiranja i svih sastavnica brigade (Pula, Rovinj, Labin,
 Buzet i Zagreb), radi prikupljanja sjećanja i osobnih svjedočanstava koja govore o ratnom
 putu brigade

 U suradnji sa predsjednikom Kluba Fabris Robertom i četvrtim zapovjednikom 119. brigade HV Vuković Mirkom radio na elementima zemljovida obostranog rasporeda snaga na ličkom bojištu tijekom angažiranja NOS pojedine bojne u razdoblju 1992 – 1995., koje je na kraju u aplikaciji Photoshop objedinio i izradio autor knjige prof. Dukovski Darko.

NAKLADNIČKE

Uz predsjednika Kluba predstavljanje projekta monografije JRS i JLS s ciljem
    informiranja ključnih donositelja odluka o projektu od javnog društvenog interesa glede
    uključivanja gradova i općina s područja mobilizacijskog razvoja brigade u zatvaranje
    financijske konstrukcije

Kontakti s Ministarstvom financija u svezi izmjena u Registru neprofitnih organizacija
    glede prelaska s vođenja  jednostavnog na dvostruko knjigovodstvo za 2021. godinu

Vođenje cjelokupne prepiske i pismohrane Kluba sa subjektima uključenim u projekt
    izrade Monografije (ISBN broj NSK Zagreb i CIP Sveučilišna knjižnica Pula)

Izrada i dostava natječajne dokumentacije prema MHB temeljem javnog poziva za
    sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu

                                                                                Urednik monografije

                                                                          Davor Gregorović, mag. pol.

Godišnji plan rada „Kluba 119. brigade HV“ za 2021. godinu

Tijekom 2021. godine Klub će usredotočiti napore, raspoložive financijske i ljudske resurse, razmjerno ograničenjima uvjetovanim COVID 19 infekcijom u Gradu Puli i Istarskoj županiji, na nekoliko ključnih aktivnosti kojima se izravno i nedjeljivo podupire program obilježavanja 30.-te obljetnice osnutka 119. brigade HV na primjeren i dostojanstven način.

1. Obilježavanje 30-te obljetnice osnivanja 119. brigade HV

S obzirom na eventualna ograničenja zbog epidemiološke situacije COVID-19 infekcije, obilježavanje obljetnice osnutka ratne postrojbe provest će se kroz sljedeća događanja:

Prijem izaslanstva 119. brigade HV kod Predsjednika RH i Vrhovnog zapovjednika OS RH 23. veljače 2021. godine

Otkrivanje kamene skulpture s obilježjem 119. brigade HV u prostoru vojnog poligona „119. brigade HV“, rt Kamenjak, Premantura 15. travnja 2021. godine

Polaganjem vijenaca na Centralnim križevima groblja u Puli, Labinu, Rovinju i Buzetu, te paljenjem svijeća na grobovima poginulih pripadnika brigade, te umrlih članova – NS brigade i Predstojnik UzO Pula (Hreljići, Prnjani, Svetvinčenat, Pula i Rovinj).  04., 06. i 07. rujna 2021. godine

Svečane akademije u Istarskom narodnom kazalištu 07. rujna 2021. godine uz potvrđenu nazočnost Predsjednika Republike Hrvatske i Vrhovnog zapovjednika OS RH Zorana Milanovića

Završetak izrade, tisak i promocija Monografije o 119. brigadi HV tijekom rujna-prosinca 2021. godine u gradovima i općinama mobilizacijskog razvoja brigade

2. Izvještajna skupština Kluba

Održati će se u perivoju Kluba, sukladno epidemiološkim mjerama 24. lipnja 2021. godine


  3. Monografija 119. brigade HV
 

Realizacija projektnog zadatka provodit će se uz poštivanje važećih epidemioloških mjera i temeljem mjesečne operacionalizacije zadaća predviđenih gantogramom ključnih aktivnosti, od strane Urednika monografije kao glavnog koordinatora projekta ispred udruge.


  4. Mimohod i Božićni domjenak

Sukladno dogovoru i planu Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, uz poštivanje važećih epidemioloških mjera Stožera CZ.

 

  5. Uređenje Spomen obilježja i postavljanje Spomen ploča na mjestima
        pogibije Tomislav Brstila, Nenada Kalčića i Slavka Cindrića

Tijekom godine provest će se izrada Geodetskog elaborata za lokaciju Spomen obilježja na Zabarama, kao preduvjeta za naknadno pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s mjesno nadležnim gradovima i Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH.


6. Aktivnosti sjećanja na poginule pripadnike brigade i umrle članove Kluba
Ovu aktivnost tradicionalno provodimo povodom Dana brigade i Dana mrtvih kada obilazimo grobna mjesta poginulih pripadnika i umrlih članova Kluba gdje zapalimo svijeću i odamo počast.


7. Kultura sjećanja - Obilazak nekadašnjeg sjevernog dijela ličkog bojišta,
     grada Otočca i sela Ramljani uz komemoriranje mjesta pogibije Tomislava
     Brstila i Nenada Kalčića 1992. godine

Dva (2) putnička kombi vozila – 19. lipanj 2021. godine (nakon popuštanja mjera Nacionalnog stožera CZ RH)

8. Izrada nove pristupnice koja je sadržajno i vizualno redizajnirana, te privole
    člana Kluba za korištenje osobnih podataka

Pravna osnova - U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (GDPR / Opća uredba) i odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine RH 42/18).

9. Sudjelovanje na komemorativnim skupovima i obilježavanjima državnih praznika u organizaciji Gradova Pula i Labin

10.  Sudjelovanje na županijskom sportskom natjecanju veterana Domovinskog rata u reduciranom i dislociranom formatu, razmjerno epidemiološkim uvjetima i smjernicama Stožera CZ Istarske županije

11. Financiranje programskih aktivnosti

Za provedbu redovitih planskih aktivnosti, kao i troškove održavanja prostora i režijskih troškova, te bankarske i knjigovodstvene usluge racionalno koristimo sredstva Kluba s temeljnog poslovnog računa. Otvaranjem računa posebnih potreba za namjenski donirana sredstva JLS IŽ za Monografiju, uspješno podmirujemo sve planirane troškove izrade i publikacije knjige, temeljem troškovnika projekta i gantograma aktivnosti.

                                                      Predsjednik Kluba 119. brigade HV

                                                                       Roberto Fabris