Novosti

Javni poziv za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini

14.03.2021.

Poštovani,

podsjećamo da je temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo dva javna poziva:

1.       Javni poziv za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini

2.       Javni poziv za dodjelu potpora za održavanje poslovanja

Oba poziva bit će otvorena u razdoblju od 11. ožujka do 9. travnja 2021. godine, a tekstovi poziva i pripadajuća dokumentacija nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva u dijelu Aktualni javni pozivi.

Navedeni Javni poziv za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje objavljen je drugu godinu za redom, za istu ciljanu skupinu prihvatljivih podnositelja zahtjeva ( nezaposleni i u evidenciji nezaposlenih osoba HZZZ: hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca hrvatskih vojnih invalida iz Dom. rata s trajno utvrđenim statusom ),

Potpora iznosi do najviše 80.000 kn, jednokratna je i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom, a u Državnom proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 27 zahtjeva po ovom javnom pozivu.     

Javni poziv za dodjelu potpora za održavanje poslovanja se pojavljuje po prvi puta kao mjera pomoći mikro i malim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima te braniteljskim zadrugama koji mogu dokazati teškoće u poslovanju uzrokovane nekom specifičnom ili nepredvidivom situacijom sa ciljem očuvanja poslovanja i održivosti proizvodnje te reaktivacije i oporavka poslovanja odnosno ublažavanja posljedica nastalih nepovoljnim uvjetima zbog specifičnih nepredvidljivih situacija. Javni poziv se dominantno odnosi na ciljane skupine podnositelja zahtjeva čije je poslovanje pogođeno prirodnom nepogodom, ali zahtjev mogu podnijeti i oni čija je pogođenost poslovanja uzrokovana pandemijom COVID-19. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s odobrenim troškovnikom, iznosi do najviše 15.000 kn, a u Državnom proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 33 zahtjeva po ovom javnom pozivu.     

Ukoliko imate zainteresiranih vaših članova Udruge molimo da im proslijedite informacije, odnosno uputite na naš ured.  

Lijepi pozdrav

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć

Područni Odjel Pula

Denis Jakovčić, voditelj Odjela

tel: 052/210 188

e-mail adresa: denis.jakovcic@branitelji.hr

e-mail adresa: pula@branitelji.hr