it-IThr-HR

 

 

Pula, 28.svibnja 2019.g.
ZAPISNIK S IZBORNOG SABORA

DNEVNI RED
 1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, Verifikacijskog i Izbornog odbora
 2. Izvješće Verifikacijskog odbora
 3. Pozdravna riječ uzvanika
 4. Prihvaćanje Poslovnika o radu izbornog sabora
 5. Izvještaji o radu: predsjednika, blagajnika, Nadzornog odbora i Suda časti
 6. Rasprava po izvješćima
 7. Prihvaćanje izvješća
 8. Davanje razrješnice predsjedniku Kluba, Vijeću Kluba te Nadzornom odboru i Sudu časti
 9. Prijedlog Izbornog odbora za izbor tijela Udruge
 10. Izbor predsjednika Udruge
 11. Izbor članova Vijeća Udruge 
 12. Izbor Nadzornog Odbora
 13. Izbor Suda časti
 14. Prijedlog Programa rada Kluba i Financijskog plana za ovu proračunsku godinu
 15. Prihvaćanje Programa rada i financijskog plana Kluba
 16. Razno
 17. Druženje i prigodni domjenak.

Ad 1.Predsjednik Kluba 119. brigade otvara Sabor i pozdravlja sve članove, goste i uzvanike. Nakon odsviranih himni predsjednik je zatražio da se minutom šutnje oda počast svim poginulim i umrlim članovima Kluba te svima koj su svoj život dali za Republiku Hrvatsku. Predsjednik Kluba 119. brigade  predlaže radna tijela Sabora:

Radno predsjedništvo:
1.Roberto Fabris
2.Cvjetko Vretenar
3.Marijan Kaurić
Zapisničara: 
Vinko Knez
Verifikacijski odbor:
1.Vladimir Đuišić
2.Ramiz Bećirović
3.Ivo Raić
Izborni odbor:
1.Rinaldo Bičić
2.Davor Cukon
3.Sead Softić

Prijedlog je dan na usvajanje te je jednoglasno usvojen. Poziva radno predsjedništvo i ostala radna tijela da zauzmu svoja mjesta, a Verifikacijski odbor da pripremi izvještaj o prisutnosti delagata na Saboru. 

Predsjednik radnog predsjedništva daje prijedlog dnevnog reda na usvajnje. Dnevni red je jednoglasno usvojen. Poziva predsjednika Verifikacijskog odbora da podnese izvješće. 

Vlado Đurišić podnosi izvješče Verifikacijskog odbora te konstatira da je od 60 pozvanih delegata nazočno52 delegata. Sabor ima kvorum i može pravovaljano donosti odluke.

Ad 3. Predsjednik Radnog predsjedništva prelazi na 4. točku dnevnog reda i poziva goste i uzvanike da pozdrave skup.
Zdenko Požgain, predsjednik HVIDR-e IŽ, pozdravio je sve nazočne zahvalio se na dosadašnjoj suradnji i zaželio što kvaliteniji rad i izbor novih tijela.

Marijan Mužinić, predsjenik UDVDR-a IŽ, pozdravio je sve nazočne u ime svih članica Koordinacije i zaželio i dalje kvalitetnu suradnju te uspješan rad Sabora.

Ad 4. Predsjednik Radnog predsjedništva čita poslovnik i daje ga na raspravu i usvajanje, poslovnik je jednoglasno usvojen.

Ad 5. Predsjedavajući poziva predsjednika Roberta Fabrisa da pročita Izvješće o radu za 2018. godinu. Izvješće u prilogu.
Predsjedavajući čita izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu zbog nenazočnosti predsjednika Nadzornog odbora. Izvješće u prilogu.
Antun Dilberović, predsjednik Suda časti, čita izvještaj suda časti. Izvješće u prilogu.
Ad 6. Predsjedavajući otvara raspravu po svim izvješčima, rasprave nije bilo i prelazi na 7. točku dnevnog reda.

Ad 7. Prihvaćanje  izvješća. Predsjedavajući daje na glasanje prihvaćanje pojedinačnih izvješća. Sva izvješća jednoglasno su usvojena

Ad 8. Predsjedavjući predlaže davanje razrješnice predsjedniku Kluba, Vijeću Kluba te Nadzornom odboru i Sudu časti. Na taj način ispoštovana je procedura te dana mogućnost za reizbor. Rarješnica je jednoglasno prihvaćena.

Ad 9. Prijedlog Izbornog odbora za izbor tijela Udruge 

Predsjedavajući čita prijedlog izbornog odbora  i predlaže kandidate:
Za predsjednika Kluba 119.brigade
Za predsjednika Kluba 119. brigade predlaže se dosadanji predsjednik Roberto Fabris.

Za Vijeće kluba

1. Roberto Fabris - predsjednik Kluba
2. Cvjetko Vretenar - potpredsjednik Kluba
3. Marijan Kaurić - tajnik Kluba
4. Vladimir Đurišić - blagajnik Kluba
5. Branko Vojnić - član Vijeća Kluba
6. Vinko Knez - član Vijeća Kluba
7. Ramiz Bećirević - član Vijeća Kluba
8. Darko Lukšić - član Vijeća Kluba
9. Davor Gregorović - član Vijeća Kluba
10. Veljko Volf - član Vijeća Kluba
Za Nadzorni odbora Kluba
1. Mate Velić
2. Denis Šabić i
3. Marijan Špoljarić
Za Sud časti:
1. Antun Dilberović
2. Zoran Šnidaršić 
3. Boran Angelovski
Daje prijedlog kandidata na raspravu, usvajanje i izbor za svaku listu posebno.

Ad 10. Prijedlog za izbor predsjednika udruge, jednoglasno prihvaćen.

Ad 11. Prijedlog za izbor članova Vijeća Udruge, jednoglasno prihvaćen.

Ad 12. Prijedlog za izbor Nadzornog Odbora, jednoglasno prihvaćen.

Ad 13. Prijedlog za izbor Suda časti, jednoglasno prihvaćen.

Ad 14.Predsjedavajući poziva novoizabranog predsjednik da pročita prijedlog Programa rada Kluba i Financijskog plana za ovu proračunsku 2019. godinu, Program i financijski plan u prilogu.

Ad 15.Predsjedavajući daje na prihvaćanje Program rada i Financijski plan Kluba za 2019. godinu , prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 16. Razno Nitko se nije javio za raspravu ili pitanja

Ad 17. Zatvaranje sabora - predsjedavajući konstatira da je dnevni red izvršen te zatvara Sabor i poziva sve prisutne na zajednički domjenak i druženje.


Verifikacijska komisija:

Bećirović Ramiz, 
Ivo Raić
Željko Brčić.

Izvješće o radu Kluba 119 brigade za 2018. godinu

Izvješće o radu

Tijekom protekle godine Klub je provodio aktivnosti sukladno svojim financijskim i materijalnim mogućnostima. Aktivnosti smo provodili samostalno i u suradnji s Koordinacijom braniteljskih udruga Istarske županije i to kroz sljedeće aktivnosti:

Suradnja s civilnim i vjerskim vlastima i drugim udrugama
U 2018. god. članovi Kluba prisustvovali su obilježavanju svih događanja u gradu, kako vojnih tako civilnih i vjerskih. S tim u vezi prisustvovali smo polaganjima vijenaca, obilježavanju godišnjica i državnih blagdana. S lokalnom vlašću ostvarili smo vrlo dobru suradnju. U suradnji s ostalim braniteljskim udrugama grada Pule tijekom travnja i listopada  sudjelovali smo u uređenju šumice Boškarica, kod doma Vila Marija s kojim imamo povelju o suradnji. Dana 18.11.2018. povodom odavanja počasti žrtvama Vukovara i Dana sjećanja preko 50 članova Kluba sudjelovalo je u mimohodu Vukovarskom ulicom.

Sportske aktivnosti

Klub je sudjelovao na sportskim igrama UHDVDR-e Istarske županije u Poreču. Na igrama smo sudjelovali sa svim ekipama, tj. natjecali smo se u svim kategorijama te osvojili ukupno 2. mjesto. Ekipa Kluba sudjelovala je na tradicionalnom kupu u pecanju na mirnim vodama u Cerovlju „ Mijo Kereži „ u organizaciji UDDRRH-e Grada Pule i IŽ. Tijekom mjeseca rujna sudjelovali smo na svesportskim igrama UHDVDR-e RH u Velikoj Gorici, u organizaciji UHDVDR-e IŽ, u sastavu ekipe Istarske županije sudjelovalo je 14 članova Kluba.

Aktivnosti Kluba

1. Organizacija proslave Dana 119. brigade HV-a
- obilježavanje 27 obljetnice proveli smo sukladno planu obilježavanja i to: održani su prijemi kod gradonačelnika Pule, Rovinja i Labina i prijem kod župana Županije istarske 
- centralna svečanost održala se u parku prostora Kluba 119. brigade. Uz članove Kluba svečanosti su prisustvovali i predstavnici gradova i županije. Proslava se održala u lijepom i domaćinskom ambijentu
- dodijeljena je Plaketa počasnog člana gospodinu Antonu Užili.
- polaganje vijenaca na centralnim križevima u Puli, Rovinju i Labinu te paljenje svijeća na grobovima poginulih pripadnika.

2. Održavanje, dopunjavanje artefaktima Spomen sobe 119. brigade uz prikupljanje dokumentacije i memorabilija 119. brigade

Tijekom protekle godine nastavili smo s uređenjem spomen sobe te tijekom ove godine nastavljamo s aktivnosti popune i prikupljanja arhivske građe.

3. Proslava Dana domovinske zahvalnosti i Dana branitelja uz tradicionalni mimohod branitelja

Ovu aktivnost proveli smo s braniteljskim udrugama iz Koordinacije i s velikim zadovoljstvom možemo reći da je 142 člana Kluba sudjelovalo u mimohodu ulicama grada Pule. Za svakog člana Klub je osigurao majice iz vlastitih sredstava. Ova aktivnost provest će se i ove godine. 

4. Uređenje vrta i unutarnjih prostorija

Aktivnost se provodi vlastitim snagama članova Kluba.

5. Pomoć članovima Kluba i obilazak grobova poginulih i umrlih članova

Stalna je to zadaća svih nas. Grobove poginulih članova u Puli, Svetvinčentu, Prnjanima, Rovinju i Vodnjanu vršimo u povodu Dana brigade i Dana Svih Svetih kada na grobovima palimo svijeće s grbom brigade.

6. Druženje članova Kluba

Članovi se u Klubu sastaju svaki četvrtak od 18.00 sati pa nadalje. Prošle godine započeli smo s ponovnim izletima članova i njihovih obitelji za Tijelovo, prošlogodišnji izlet je organiziran u Sutivanac gdje su bile 52 osobe. Izleti se provode uz kotizaciju svake osobe. Sve aktivnosti i potrebne radove zajednički provodimo i vjerujemo da ćemo tako i nastaviti. Pozivam vas da svi, koji smo članovi, u Klub dovedemo i učlanimo još jednog svog prijatelja ili poznanika koji je bio pripadnik 119. brigade.

7. Božićni domjenak

U suradnji s braniteljskim udrugama Grada Pule održali smo zajednički božićni domjenak u domu Hrvatskih branitelja s ciljem udruživanja i grupiranja branitelja, kao i provedbe financijskih ušteda. Smatramo da je to dobro što radimo i da moramo tako nastaviti jer jedino tako možemo pokazati svoju snagu i veličinu. Zato vjerujemo da će se i ove godine odazvati još više naših suboraca i prijatelja.

Financijski troškovi

Financiranje Kluba može se vidjeti kroz izvješće Nadzornog odbora. Kroz financijsko izvješće vidjet ćete veća financijska sredstva, ali želimo naglasiti da su to sredstva koja su uplaćivana Klubu radi aktivnosti svih udruga, potrebe autobusa i sl. Redovito dostavljamo financijska izvješća prema Gradu Puli i prema FINI. Članarina je u visini od 50,00 kuna, a posmrtna pripomoć iznosi 30,00 kuna tako da pri smrti člana Kluba njegova obitelj dobiva pomoć u visini od 1.000,00 kuna. 
Donacije
Htio bih naglasiti da se većina slobodnih aktivnosti u kojima sudjeluju pripadnici Kluba financira dobrovoljnim sredstvima članova, kao što su zajednička druženja članova i njihovih obitelji, financira se uz kotizaciju svakog člana Kluba. Članovi Kluba financiraju i druge aktivnosti u radu Kluba kao što je i sudjelovanje u financiranju uređenja vrta, uređenja kuhinje i drugo. 
Predsjednik Kluba 119 brigade
 Roberto Fabris


Pula,06.svibnja 2019.godine.

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E    N A D Z O R N O G   O D B O R A

U skladu sa Statutom Kluba 119. brigade Nadzorni odbor je u izvještajnom razdoblju od 19. do 20. Sabora Kluba 119. brigade pratio primjenu zakona, Statuta Kluba i ostalih akata te odluka tijela i dužnosnika Udruge. U svom radu Nadzorni odbor nadzirao je i materijalno financijsko poslovanje Kluba.
Potvrđujemo da su održane četiri sjednice Središnjeg odbora Kluba u proširenom sastavu, od  čega je Nadzorni odbor prisustvovao na sve četiri. Nadzorni odbor imao je jednu sjednicu u navedenom razdoblju. 
Zaključeno je da su u radu poštivane odluke Središnjeg odbora Kluba sukladno Statutu Udruge i Pravilniku o materijalno-financijskom poslovanju.
Kontrola prihoda i rashoda vršena je periodično, posebno u izvještajnim razdobljima.
Prilikom kontrole materijalno-financijskog poslovanja u 2018. godini ustanovljeno je zakonito i racionalno trošenje odobrenih sredstava u okvirima plana za 2018. godinu. 
Plan utroška sredstava za 2018. godinu u cijelosti je izvršen. Ukupni je prihod 39.487,98 kn, a utrošeno je 39.487,98 kn. Na žiro računu Udruge dana 31. prosinca 2018.g. bilo je 2.101,37 kn što će se koristiti za potrebe poslovanja u 2019. godini.
Na dan 30. prosinca 2018. godine izvršen je godišnji popis inventara Kluba u Puli.  Materijalna sredstva ispravna su i dobro očuvana. Količine inventarnih sredstava odgovaraju ranije izrađenoj popisnoj listi dugotrajne imovine.
Prilikom kontrole materijalno-financijskog poslovanja u 2018. godini utvrđeno je sljedeće:

1. PRIHODI I RASHODI KLUBA 119.BRIGADE

Prihodi
 • iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave 32.500,00 kn
 • prihodi od kamata 7,93 kn
 • prihodi od članarine . 987,98 kn
 • ostali nespomenuti prihodi (donacije) 3.500,00 kn
 • Ukupno prihoda 39.487,98 kn

Rashodi
 •  materijalni rashodi (realizacija programskih aktivnosti, potrošni uredski   materijal i tekuće održavanje službenih prostorija. 22.560,48 kn
 •  bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.887,56 kn
 •  reprezentacija 1.516,94 kn
 •  prijevozni troškovi i službena putovanja 10.300,00 kn
 •  kotizacije 2.000,00 kn
 •  rashodi amortizacije 1.223,00 kn
 • Ukupni rashodi 39.487,98 kn
Zaključuje se da je financijska aktivnost obavljana sukladno propisima u okviru planiranih troškova.
Financijski rashodi obavljani su isključivo preko Financijske agencije.
Zakonom propisani periodični izvještaji pravovremeno su dostavljani Gradu Puli i RH (financijska služba).

PREDSJEDNIK NO


Pula,06.svibnja 2019.godine.

IZVJEŠĆE  SUDA ČASTI KLUBA 119.BRIGADEU skladu sa Statutom Kluba 119.brigade Sud časti je u izvještajnom razdoblju od 23. do 24.  Sabora Kluba 119. brigade prisustvovao sjednicama Vijeća Kluba te pratio rad u Klubu.
Kroz navedeno razdoblje nismo imali nijednu pritužbu, odnosno inicijativu za poduzimanje disciplinskih mjera prema članovima Kluba.
Procjenjujemo da se poštivao Statut Kluba i etičke norme ponašanja koje su dolične za branitelje.


PREDSJEDNIK ČASNOG SUDA Antun Dilberović

Plan rada za 2019.

1. Sudjelovanje u sportskim igrama branitelja Istarske županije i RH te memorijalnom natjecanju u pecanju na mirnim vodama „ Kup Mijo Kereži“
Na sportskim igrama UHDVDR-e Istarske županije koje smo mi organizirali, Klub je sudjelovao sa svim ekipama i osvojili smo ukupno 1 mjesto.
Sudjelovanju na sportsko ribolovnom natjecanju na vodama u Cerovlju, sukladno planu organizatora, uvijek se odazivamo i izuzetna nam je čast prisustvovati jednom takvom memorijalu. Ove godine sudjelujemo na državnom natjecanju UVDDR-e RH s kuglačkom ekipom .
2. Obilježavanje 28. obljetnice osnivanja 119. brigade
S obzirom na financijske mogućnosti Kluba obilježavanje obljetnice provest će se u prostoru Kluba. Mišljenja smo da je ovaj naš prostor vrlo lijep i da u njemu možemo organizirati proslavu te se nemamo čega bojati za adekvatnost prostora, što smo i pokazali velikom svečanosti prošle godine.
3. Informatičke radionice za članove Kluba
Radionice će se provoditi u prostorima Kluba te ćemo za početak osigurati potrebnu infrastrukturu.
4. Sudjelovanje u uređenja šumice Boškarica
Ova aktivnost provodi se s ostalim udrugama iz Koordinacije i prva akcija za ovu je godinu održana, svi članovi su dobili pozive, a ručak je osiguran u „Vili Mariji“.
5. Mimohod i božićni domjenak
Sukladno dogovoru i planu Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
8. Direktne terapijske aktivnosti rehabilitacije i prevencije mentalnog zdravlja branitelja članova Kluba kroz zajednički rad na održavanju, uređenju i čišćenju perivoja Kluba 119 brigade
Zadaća je planirana kao zajedničko druženje članova Kluba kroz rad u Klubu. Ovime vas i pozivamo da se uključite u aktivnost, svatko prema svojim mogućnostima i znanju. Uz uređenje dvorišta potrebno je i urediti (ofarbati) prostorije Kluba.
9. Aktivnosti sjećanja na poginule borce i umrle članove Kluba
Ovu aktivnost provodimo povodom Dana brigade i Svih Svetih kada obilazimo grobna mjesta poginulih pripadnika i umrlih članova Kluba, gdje zapalimo svijeću i odamo počast.
10. Održavanje, dopunjavanje artefaktima Spomen sobe 119. Brigade uz prikupljanje dokumentacije 
Ovu aktivnost redovito provodimo, što vjerujem da je i vidljivo kroz uređenost spomen sobe koja će se i dalje nadograđivati. Kao što sam i rekao, u tijeku su i pripreme za početak izrade monografije 119. brigade.

Financije

Za provedbu ovih aktivnosti, kao i troškove održavanja prostora i režijskih troškova, te troškove vođenja računa i knjigovodstvene usluge, planirali smo sljedeća financijska sredstva: 

 • Sveukupno 42.231,20
 • Grad Pula 30.400,00
 • Vlastita sredstva 11.831,20 ( ovu su sredstva članarina, donacija i kotizacija )
Vjerujem da ćemo uspjeti provesti sve aktivnosti , a posebice očekujem veliku pomoć svih vas.

Predsjednik Kluba 119 brigade  Roberto Fabris
Copyright 2020 Klub 119 brigade   |  Izjava o privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Prijava   |  Izrada 5F d.o.o.