it-IThr-HR

 

 

NADZORNI ODBOR

 

1.      Denis Šabić predsjednik Nadzornog odbora Kluba

2.      Marijan Špoljarić - član Nadzornog odbora Kluba

3.      Mate Velić   - član Nadzornog odbora Kluba

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana. Na prvoj sjednici Nadzorni odbor se konstituira biranjem svog predsjednika. Nadzorni odbor provodi nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Kluba, odnosno njegovih tijela i prati primjenu Statuta i svih akata i odluka tijela i predsjednika Kluba. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine. Član Nadzornog odbora ne može biti član bilo kojeg drugog tijela Kluba. O svim zamijećenim nezakonitostima i nepravilnostima Nadzorni odbor je dužan odmah izvijestiti Vijeće u pisanom obliku. Nadzorni odbor podnosi izvješća o svom radu Vijeću najmanje jednom godišnje, te na redovitom ili izvanrednom Saboru.

Copyright 2020 Klub 119 brigade   |  Izjava o privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Prijava   |  Izrada 5F d.o.o.