it-IThr-HR

 

 

Enter Title

 Govor predsjednika Kluba 119.brigade u povodu proslave 20.obljetnice osnutka brigade

Razvojačeni, umirovljeni i djelatni časnici, dočasnici i vojnici  - pripadnici 119. brigade HV,
Obitelji poginulih, ranjenih i oboljelih pripadnika 119. brigade,
Poštovani predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata,dozvolite mi da danas u našoj sredini pozdravim :

- Izaslanika Predsjednika Republike Hrvatske brigadnog generala Nikolu Škuncu, osvjedočenog prijatelja naše brigade još iz ratnih dana
- Izaslanika MO RH i Načelnika GSOSRH brigadnog generala Zvonka Peternela
- Izaslanicu Ministra obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospođu Nevenku Benić ujedno i Ravnateljicu uprave za branitelje
- Dožupana Županije Istarske Vedrana Grubišića
- Saborske zastupnike; gosp. Silvana Hrelju.
- Dogradonačelnicu grada Pule Veru Radolović i predsjednika gradskog vijeća grada Pule gosp. Denisa Martinčića,a ujedno i našeg suborca
- Gradonačelici gradova Rovinja, Labina, Buzeta i načelnike općina sa područja mobilizacijskog razvoja 119 brigade
- Predstavnike vjerskih zajednica
- Pripadnike oružanih snaga i MUP
- Pozdravljam i zahvaljujem se svim sponzorima i donatorima koji su podupirali brigadu tijekom rata i do današnjeg dana jer bez njihove pomoći i pomoći stanovnika ovog kraja ovoga nebi bilo

Dame i gospodo, dragi građani Pule, poštovani uzvanici!
     

Obilježavanje 20. obljetnice osnutka 119. brigade HV, povezano je s borbom Republike Hrvatske za slobodu, koju smo vodili u obrambenom ratu s mnogo nadmoćnijim protivnikom u nesklonim nam međunarodnim okolnostima.
U toj borbi došli smo do pobjede i slobode za sve hrvatske građane. Nažalost, u obrani domovine mnogi su položili svoje živote.
      Njihovoj žrtvi danas odajemo počast, a vama hrvatskim braniteljima iskazujemo zahvalnost.

Molim vas da minutom šutnje odamo dužnu počast poginulim u Domovinskom ratu.   ...................  Neka im je vječna slava i hvala!

Poštovani pripadnici 119. brigade Hrvatske vojske,

      Svim nazočnim, obiteljima poginulih, ranjenih i oboljelih  i svima onima koji danas nisu ovdje s nama, ali smo uvijek zajedno u mislima na ovaj dan ma gdje bili, čestitam 20. obljetnicu osnutka 119. brigade Hrvatske vojske. Čestitam vam što ste od hrabrih postrojavanja u Fažani, Kaželi i Valovinama 1991. godine, preko višekratnih angažiranja u obrambenim operacijama na ličkom bojištu od 1992. do 1995., te kroz pobjedničku oslobodilačku operaciju OLUJA u kolovozu 1995., pokazali kako se brani, kako se voli i kako se gradi jedina domovina.
    

  Sjećamo se sa zahvalnošću sedmorice naših junaka; Dušana Belušića, Marijana Vinkovića, Damira Meaškog, Tomislava Brstila, Nenada Kalčića, Bajre Draginovića i Slavka Cindrića koji su svoje živote ugradili u naše pobjede i osamdeset dvoje ranjenih suboraca. Uvijek će živjeti u našim mislima i molitvama.
      Braneći svaki integritet Domovine devedesetih do slavne "Oluje", spašavajući hrvatske ljude i krajeve, njihovu imovinu od nadmoćnijeg agresora, kao pravi hrvatski sinovi i kćeri daleko od svojih domova i obitelji na ličkom bojištu, pokazali smo i potvrdili snagu svoje osobnosti.
     

 Prije dvadeset godina, zapovješću tadašnjeg Zapovjedništva Zbora narodne garde 7. rujna 1991. formirana je 119. brigada HV-a. Brigadu su popunjavali vojni obveznici i dragovoljci iz gotovo cijele Istre,te  osnivanjem 154 pukovnije, brigada mobilizacijski razvoj svojih bojni ima na području južne Istre u Puli, Rovinju i Labinu, a u ljeto 1995. u sastavu brigade ustrojen je i raketno-topnički divizion koji se popunjavao obveznicima sa područja grada Buzeta. Svojim osnivanjem na području gdje  nije bilo ni rata ni mira, u suradnji sa lokalnom vlašću i velikim angažiranjem tadašnjeg zapovjedništva brigade, a i svih pripadnika uspjelo se sačuvati grad Pulu i Istru od razaranja i žrtava, na što moramo svi zajedno biti ponosni i sretni. Prvo angažiranje 119. brigada ima na području grada Stona, koncem 1991., gdje sudjeluje u obrani grada, angažiranjem jedne satnije od 40 dragovoljaca, gdje povjerenu zadaću uspješno izvršavaju. Preostalo ljudstvo, smješteno u autokampu Kažela u Medulinu i Valovine u Puli, provodi organizacijske i obučne pripreme. To razdoblje pamtimo i po tragičnoj pogibiji Damira Meaškog.
     

 Po napuštanju zrakoplovne baze u Puli od strane tzv. JNA pripadnici  brigade ulaze u istu i u suradnji sa pripadnicima MUP PU Istarske započinju razminiravanje zračne luke. Tijekom razminiravanja poletne piste dolazi do aktiviranja minsko eksplozivnog sredstva gdje pogibaju četiri pirotehničara, od toga dva pripadnika 119. brigade; Dušan Belušić i Marijan Vinković. Tijekom daljnjeg razminiranja nije više bilo poginulih pripadnika, ali je dolazilo to teških ranjavanja. Nakon razminiravanja Zrakoplovne baze, inženjerijska satnija brigade " Leteći medvjedići " pristupa razminiravanju i ostalih vojnih objekata.
     

Na ličkom bojištu preuzeto je, temeljem zapovijedi o angažiranju,  područje operacije na tadašnjoj crti dodira 30. siječnja 1992. godine oko Brinja i Letinca, s ciljem posjedanja i držanja obrambenih položaja na potezu Glavace - Dabar. Odmah po dolasku u područje razmještaja selo Letinac 3. satnija 1pb prima zadaću preuzimanja položaja  u Dabru i na području Crnog vrha. Sutradan 31. siječnja 1992. oko 06.00 sati ujutro pripadnici 3. satnije, u koloni od tri kamiona i terenskim vozilom,  odlaze preuzeti crtu od 111. pbr., te na putu do položaja nailaze na neprijateljsku zasjedu gdje dolazi do pogibije našeg Tomislava Brstila pripadnika 2. voda 3. ps i jednog pripadnika 111. pbr kada je kamion naletio na protutenkovsku minu i na koji je otvorena paljba iz pješačkog oružja, tada dolazi i do većeg broja ranjavanja. Usprkos tragičnom "vatrenom krštenju" postrojbe, tijekom zasjede, vrlo brzo se reagiralo i odbilo neprijatelja, te su hrabri pripadnici 1. voda 3. ps produžili i zadržali položaj na području Crnog vrha, tijekom predmetnog dana i slijedeće noći odbivši napade neprijatelja.
     

Tijekom angažiranja 1. pb Pula na ličkom bojištu, u Rovinju započinje mobilizacija 2. pb koja dolazi na područje grada Otočca i zamjenjuje 1. pb čiji pripadnici odlaze na odmor. Rovinjska bojna angažirana je na području Drenovog Klanca, dok u Otočcu zapovjedništvo brigade ustrojava izdvojeno zapovjedno mjesto radi funkcionalnijeg vođenja i zapovjedanja i pomoći postrojbi koje su bile dodijeljene pod zapovijedanje ličke 133. brigade.
      Završetkom angažiranja 2. pb istu krajem ožujka 1992. zamjenjuje 3. pb koja se mobilizira na području labinštine. Bojna preuzima zadaću osiguranja crte dodira na području sela Ramljani, tada dolazi i do angažiranja minobacačke bitnice (MB) 120mm, brigadna pristožerna postrojba.
     

Za vrijeme angažiranja na području Ramljana na crti Lisina - Grič dolazilo je povremeno do razmjenjivanja vatre, no predmetno područje bilo je prije svega opasno zbog miniranih dijelova crte razgraničenja, što je uzrokovalo i pogibiju poručnika Nenada Kalčića tijekom izviđanja terena za paljbene položaje MB. U Ramljanima su se postrojbe mjesečno izmjenjivale, a zadnje angažiranje na području Ramljana imala je rovinjska 2. pb koja je bila angažirana do polovine lipnja 1992. nakon čega je uslijedio povratak.
      Sukladno zapovijedi NGS OS RH  10. srpnja 1992. brigada započinje demobilizaciju, osim osoblja angažiranog na osiguranju objekata, te dijela časnika zapovjedništva brigade, koje nastavlja stožerne plansko-organizacijske aktivnosti i pripreme potrebite za predstojeće zadaće brigade.
 

 Po izvršenju demobilizacije dio razvojačenih pripadnika angažira se u satniji mornaričko-desantnog pješaštva "Vange", koja se ustrojavala u sastavu Vojno-pomorskog zapovjedništva Sjeverni jadran  HRM, te odlazi na dubrovačko bojište (1992) i u novigradsko zaleđe (1993) nakon operacije Maslenica, dok dio dragovoljaca odlazi u sastavu 111. pbr na područje Slavonskog Broda, gdje u borbenim djelovanjima pogiba Bajro Draginović.
      Tijekom 1993. ponovo dolazi do angažiranja 1. pb na području sela Sinac na širem području grada Otočca, gdje osigurava crtu jačinom ojačane pješačke satnije.
      U siječnju 1994. godine započinje mobilizacija rovinjske  2. pb koja se angažira na širem području grada Gospića s težištem obrane u području sela Ribnik. Bojna je pod zapovjedanjem 9. gardijske brigade i aktivno sudjeluje u izvršenju povjerenih zadaća, u potpunosti opravdavajući ulogu koja je dodijeljena pričuvnoj postrojbi u statusu pridodate gardijskoj brigadi.
     

Početkom listopada 1994. brigada po prvi puta samostalno preuzima dodijeljeno područje odgovornosti, sa zadaćom osiguranja crte obrane na području od Gospića, preko Medačkog đepa do visova Velebita, gdje su položaje držali pripadnici Specijalne policije MUP-a. Zapovjedništvo brigade sa pristožernim postrojbama  se razmješta u selo Brušane, a crtu osigurava labinska 3.  pb.
      Zbog iznimno zahtjevnog ispresijecanog planinskog zemljišta na Velebitu i oštre zimske klime, predmetno angažiranje brigade jedno je od najtežih i najizazovnijih za pripadnike. Svekoliku kompleksnost uvjeta boravka i djelovanja oslikava činjenica da se hrana na dio položaja nosila pješke što je pod visokim snijegom i čestim vodenim preprekama trajalo i do dva sata pješačenja. U slučajevima topljenja snijega vodene bujice su odnosile djelove privremene putne komunikacije, kojeg su izgradile i održavale inženjerijske postrojbe radi pristupa pojedinim položajima.
      Uži sastav zapovjedništva brigade krajem travnja 1995.,  započinje sa provedbom stožernih vježbi na zemljovidu i planiranja vojno-redarstvene napadne operacije OLUJA,  u kojoj je brigadi namijenjena zadaća združenim djelovanjem sa 1. gardijskom brigadom TIGROVI osloboditi privremeno okupirana područja, na zadanom operativno-taktičkom pravcu, te izbiti na državnu granicu RH.
     

 Po primitku zapovijedi za napad, u popodnevnim satima 02. kolovoza 1995. brigada započinje, putem nadležnih Ureda za obranu, punu mobilizaciju svih podređenih postrojbi; u Puli zapovjedništvo brigade, pristožerne postrojbe brigade i 1. pb, u Rovinju  2. pb, u Labinu 3. pb i u Buzetu Topničko-raketni divizion (TRD). Po narastanju snaga napuštena su mobilizacijska zborišta i provedeno je izmještanje brigade na šire područje Brinja.
      U napadnoj VRO OLUJA 119. brigada je izvršila zadaću na glavnom pravcu napada Zbornog područja Gospić, na operativno-taktičkom smjeru Glibodol- Saborsko-Plitvice-Rakovica-Tržačka Raštela-državna granica RH sa Bosnom i Hercegovinom. Sukladno razvoju operativne situacije na bojištu brigada je preuzela kontrolu nad Plitvičkim jezerima, s ciljem zaštite nacionalnog parka, i prva je pričuvna postrojba koja je izbila na državnu granicu RH. Najveći uspjeh brigade tijekom VRO Oluja je izvršenje svih postavljenih zadaća bez smrtno stradalog pripadnika, a svezi s tim i veličanstveni povratak brigade u Istru i gradove .
      Brigada u listopadu 1995. dobiva zadaću osiguranja državne granice na širem području Korenice. Osiguranje provodi snagama 1. pb, TRD i pristožernim postrojbama. Ovu zadaću je brigada izvršavala do 20. prosinca 1995. kada osiguranje predaje pripadnicima MUP Republike Hrvatske.
    

  Kroz 119. brigadu prošlo je preko 6,5 tisuća građana Istre, čiji su pripadnici sudjelovali u raznim operacijama na ličkom bojištu te je brigada pored navedenog poslužila, dijelom svojeg djelatnog i pričuvnog osoblja, kao jezgra za stvaranje drugih postrojbi u Istri.  Brigada je preustrojem i racionalizacijom OS RH ugašena 2000., a Grad Pula trajno je obilježio njeno djelovanje davanjem imena gradskoj ulici, te su joj dodjeljene nagrade grada Pule, Rovinja i Labina. Na kraju želio bih se zahvaliti i ljudima koji su uz Vas zaslužni da je brigada kroz svoj ratni put prolazila profesionalno i odgovorno, što je reprezentativno prestavljala svoj kraj i svoje obitelji, a to su bivši zapovjednici 119 brigade; brigadir Branko Bošnjak, brigadir Marijan Mužinić; pukovnik Mauro Ukušić i pukovnik Mirko Vuković.
      Današnje naraštaje pripadnika OS RH naučili ste na vrhunske rezultate, a duh zajedništva i spremnosti za sučeljavanje s najzahtjevnijim zadaćama vrlina je koju ste njegovali od prvih dana razvoja 119. brigade. Od slabo naoružanih branitelja velikog srca izrasli smo u iskušenjima Domovinskog rata u dobro organiziranu postrojbu koja je svoju najvažniju zadaću, obranu Domovine, obavila časno i učinkovito.
      Pripadnicima brigade koji su nakon rata ostali angažirani u djelatnom sastavu OS RH čestitam, što su neprocjenjiva iskustva stečena u Domovinskom ratu, onaj pobjednički duh zajedništva koji nas je krasio u najizazovnijem razdoblju naših života ugradili u stvaranje suvremenog obrambenog sustava, u nadogradnju znanja i dostizanje novih standarda.
Naše oružane snage, koje ste vi stvarali, stavile su danas svoje oružje u službu mira. Veličanstveno. Pokazatelj je to zrelosti nacije. Pokazatelj je to da je naša mjera razumijevanja čovjeka izvrsna: iskorijeniti mržnju i ispuniti ljudsko biće plemenitošću ljubavi, rat zamijeniti mirom, netoleranciju zamijeniti podnošljivošću, rivalstva suživotom. Razumjeli smo da mir i sloboda idu zajedno. I to od samog početka. Žrtve naše suvremene Hrvatske pale su, jer su htjele da svi budemo slobodni.
     

U konačnici, bez tisuća anonimnih pripadnika 119. brigade, bez njihove žrtve i odricanja, bez onih koji su u ratu poginuli, ranjenih koji i danas trpe posljedice, bez samoprijegornog izlaganja neizvjesnosti, strahu, hladnoći i protivniku - tog nesebičnog izraza časnog služenja Domovini, bez doprinosa svih obitelji povezanih u mislima sa brigadom na ličkom bojištu, i svekolike logističke potpore stanovništva i gospodarskih subjekata u domicilnim gradovima bojni, zasigurno ne bi bilo Pule i Istre kakva je danas ili kakva će biti sutra.
    

  Čestitam Vam veliki dan, dvadeset godina osnutka 119. brigade, nedjeljive sastavnice pobjedničkog bedema Oružanih snaga Republike  Hrvatske. Neka gori u našim srcima vječni plamen ponosa i slave brigade koja je svoju povijest ispisala krvlju svojih poginulih i ranjenih pripadnika na ratnom putu i suzama njihovih obitelji, te iz bliske prošlosti i sadašnjosti trajno urezala svoje ime u vječnost povijesnog pamćenja građana Istre i Hrvatske!

 

Copyright 2020 Klub 119 brigade   |  Izjava o privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Prijava   |  Izrada 5F d.o.o.