it-IThr-HR

       PREDSJEDNIK

    Predsjednik predstavlja i zastupa Klub 119.brigade. Predsjednika izabire Sabor Kluba.

    Predsjednik: 

        provodi u djelo odluke Sabora i Vijeća Kluba; 

        potpisuje akte koje donosi Sabor;

        usklađuje rad tijela Kluba;

        predlaže sazivanje izvanrednog Sabora;

        obavlja ostale poslove utvrđene Statutom i programom Kluba;

        predsjedava Saboru i sjednicama Vijeća;

        predlaže Vijeću dopredsjednike i tajnika Kluba.

    Mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba traje 4 godine. Isti se mogu birati ponovo ako to odluči Sabor.

 

Copyright 2018 Klub 119 brigade   |  Izjava o privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Prijava   |  Izrada 5F d.o.o.