it-IThr-HR


Enter Title

SABOR UDRUGE-VETERANA IZ DOMOVINSKOG RATA „KLUB  119. BRIGADE“  ,

DNEVNI RED

        1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, Verifikacione komisije, i Izborne komisije,
        2. Prihvaćanje Poslovnika o radu izborne skupštine,
        3. Izvještaji o radu: predsjednika, blagajnika, Nadzornog odbora i Suda časti;
        4. Rasprava po izvješćima,
        5. Prijedlog Izborne komisije,
        6. Izbor članova  Vijeća Udruge,
        7. Izbor Nadzornog Odbora Udruge,
        8. Izbor Suda časti,
        9. Program  rada Kluba u slijedećoj godini
        10. Razno.


    Radno predsjedništvo: Cvjetko Vretenar, Roberto Fabris,  Branko Vojnić.

    Zapisničar:  Zoran  Šnidaršić.

    Ovjerovitelji zapisnika:  Josip Vretenar i Nikola Tonković

    Verifikacijska komisija:  Bećirević Ramiz, Ivo Raić i Šabić Alen.

    Izborna komisija:     Željko Brčić i Šabić Denis

    Vijeće kluba:

        Roberto Fabris - predsjednik Kluba
        Cvjetko Vretenar - potpredsjednik Kluba
        Marijan Kaurić - tajnik Kluba
        Zoran Šuran  - blagajnik Kluba
        Branko Vojnić - član Vijeća Kluba
        Branko Matijašević - član Vijeća Kluba
        Ramiz Bećirević - član Vijeća Kluba
        Vladimir Đurišić - član Vijeća Kluba
        Vinko Knez - član Vijeća Kluba


    Nadzorni odbor :

        Edi Svich  - predsjednik Nadzornog odbora Kluba
        Šabić Alen - član Nadzornog odbora Kluba
        Grbac Ivan - član Nadzornog odbora Kluba

    Sud časti:
             
                 
        Šabić Denis - predsjednik suda časti
        Darko Lukšić - član suda časti
        Zoran Šnidaršić  - član suda častiCopyright 2019 Klub 119 brigade   |  Izjava o privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Prijava   |  Izrada 5F d.o.o.